Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 22. června 2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a zpřístupňujeme vaše osobní údaje v souvislosti s používáním webových stránek a seznamují vás s vašimi právy na ochranu osobních údajů a ochranou vašich osobních údajů zákonem.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a vylepšení webových stránek. Používáním webových stránek vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů v souladu s těmito zásadami.


Interpretace a definice

Interpretace

Níže uvádíme seznam definic výrazů, které se pojí s ochranou osobních údajů. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou použity v jednotném, nebo v množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů se:

 • Účtem rozumí jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k našim službám nebo částem našich služeb.

 • Společností (dále „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) rozumí Argentek LLC se sídlem na adrese 320 5th Avenue, Wilmington DE 19805.

 • Soubory cookie rozumí malé datové soubory, které se ukládají v počítači, mobilním zařízení nebo jakémkoli jiném zařízení, když navštívíte webovou stránku a obsahují například historii vašeho prohlížení dané webové stránky.

 • Zemí rozumí Delaware v USA.

 • Zařízením rozumí jakékoli zařízení, na kterém může uživatel navštívit webové stránky, například počítač, mobilní telefon nebo tablet.

 • Osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • Webovými stránkami rozumí web naší společnosti.

 • Poskytovatelem služeb rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje jménem společnosti. Jedná se o společnosti třetích stran nebo jednotlivce zaměstnané společností za účelem zprostředkování webových stránek, poskytování webových stránek jménem společnosti, poskytování služeb souvisejících s webovými stránkami nebo za účelem pomoci společnosti při analýze způsobu využívání webových stránek.

 • Údaji o používání rozumí automaticky shromážděné údaje, které jsou generovány buď používáním webových stránek, nebo samotnou infrastrukturou webových stránek (například doba prohlížení dané stránky).

 • Webem rozumí Argentek na adrese https://argentek.org

 • Zájmenem vy a jeho tvary rozumí fyzická osoba, která navštěvuje webové stránky nebo je používá, nebo společnost, případně jiná právnická osoba, jejímž jménem tato fyzická osoba navštěvuje webové stránky nebo je používá.

Shromažďování a používání osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů
Osobní údaje

Při používání našich webových stránek vás můžeme požádat o poskytnutí určitých osobních údajů, na základě kterých vás bude možné identifikovat nebo kontaktovat. Takovými údaji se mimo jiné myslí:

 • e-mailová adresa,

 • jméno a příjmení,

 • telefonní číslo,

 • adresa, země, kraj, PSČ a město,

 • Údaje o používání

Údaje o používání

Údaje o používání jsou shromažďovány automaticky při používání webových stránek.

Takovými údaji se mimo jiné myslí IP adresa, typ prohlížeče, verze prohlížeče, jednotlivé stránky našich webových stránek, které navštěvujete, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Když navštívíte naše webové stránky na mobilním zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, které mohou zahrnovat například typ vašeho mobilního zařízení, jedinečné ID mobilního zařízení, IP adresu mobilního zařízení, operační systém mobilního zařízení, typ internetového prohlížeče mobilního zařízení, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Můžeme také shromažďovat údaje, které váš prohlížeč odešle při návštěvě webových stránek nebo když je navštívíte na mobilním zařízení nebo jeho prostřednictvím.

Sledovací technologie a soubory cookie

Soubory cookie a podobné sledovací technologie používáme k monitorování aktivity na našich webových stránkách a k ukládání určitých informací. Pro účely shromažďování a monitorování informací a vylepšování a analýzu našich webových stránek používáme webové majáky, tagy a skripty. Konkrétně se může jednat o následující technologie:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie v prohlížeči: Soubor cookie je malý datové soubor uložený na vašem zařízení. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby zablokoval všechny soubory cookie, nebo aby vás před přijetím souborů cookie upozornil. Pokud však soubory cookies zakážete, nebudete moci používat naše webové stránky v plném rozsahu. Pokud nebudete mít v prohlížeči aktivovánu volbu zákazu souborů cookie, naše webové stránky mohou soubory cookie používat.
 • Lokální sdílené objekty: Některé funkce našich webových stránek mohou používat lokální sdílené objekty (také známe jako tzv. flash cookies) ke shromažďování a ukládání informací o vašich preferencích nebo vaší aktivitě na našich webových stránkách. Lokální sdílené objekty nelze nastavovat způsobem, který platí pro soubory cookie v prohlížeči. Další informace o tom, jak můžete lokální sdílené objekty odstranit, jsou popsány v článku „Kde mohu změnit nastavení zákazu nebo odstranění lokálních sdílených objektů?“ na adrese https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webové majáky: Určité části našich webových stránek a e-maily od nás mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (také označované jako pixelové značky a jednopixelové gify), které společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří navštívili dané stránky či otevřeli e-mail, a další související statistiky webových stránek (například zaznamenání oblíbenosti určité části webových stránek a systém ověření a integrita serveru).

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookie ve vašem počítači nebo mobilním zařízení zůstávají i poté, co naše webové stránky opustíte, zatímco ty relační se po zavření webového prohlížeče vymažou. Další informace o souborech cookie naleznete v článku na webu

Trvalé a relační soubory cookie používáme pro následující účely:

 • Nezbytné / nutné soubory cookie

  Typ: relační

  Správce: my

  Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k poskytování služeb na našem webu a k tomu, abyste mohli používat některé z jeho funkcí. Pomáhají s ověřováním uživatelů a slouží jako prevence podvodného používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie vám nebudeme moci poskytnout některé služby, o které jste požádali. Tyto soubory cookie používáme pouze k poskytování těchto služeb.

 • Zásady používání souborů cookie / oznámení o přijetí souborů cookie

  Typ: trvalé

  Správce: my

  Účel: Tyto soubory cookie zaznamenávají, zda uživatelé vyjádřili souhlas s používáním souborů cookie na webu.

 • Funkční soubory cookie

  Typ: trvalé

  Správce: my

  Účel: Tyto soubory cookie umožňují webovým stránkám pamatovat si vámi zvolené volby při jejich používání, například zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo jazyka. Účelem těchto souborů cookie je zpříjemnit vám používání webu a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své preference pokaždé, když na web zavítáte.

Další informace o námi používaných souborech cookie a vašich volbách ohledně souborů cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie nebo v sekci „Soubory cookie“ v našich zásadách ochrany osobních údajů.


Používání vašich osobních údajů

Společnost může vašeho osobní údaje používat pro následující účely:

 • Poskytování a údržba našich webových stránek, včetně sledování jejich používání.

 • Správa vašeho účtu: pro správu vaší registrace jakožto uživatele webových stránek. Na základě vámi poskytnutých osobních údajů můžete získat přístup k různým funkcím webových stránek, které jsou vám jakožto registrovanému uživateli k dispozici.

 • Plnění smlouvy: sepsání kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste zakoupili, její dodržování a závazky vyplývající z ní nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené s námi prostřednictvím webových stránek.

 • Navázání kontaktu s vámi: navázání kontaktu s vámi prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS zpráv nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou oznámení v mobilní aplikaci týkající se aktualizací nebo informativní komunikace související s funkcemi, produkty nebo smluvně zřízenými službami, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich implementaci.

 • Seznámení vás s novinkami, speciálními nabídkami a obecnými informacemi o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které se podobají těm, jež jste dříve zakoupili nebo o jež jste vyjádřili zájem, pokud se zasíláním takových informací vyjádříte souhlas.

 • Sspráva vašich požadavků: vyřizování a správa vašich požadavků na nás.

 • Převod vlastnictví podniku: vaše osobní údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako pokračující činnosti nebo jako součást bankrotu, likvidace nebo podobného řízení, v němž jsou mezi převedenými aktivy námi shromážděné osobní údaje o uživatelích našich webových stránek.

 • Jiné účely: vaše osobní údaje můžeme použít také pro další účely, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, stanovení efektivity našich promo kampaní a vyhodnocení a zlepšování našich webových stránek, produktů, služeb, marketingu a vaší spokojenosti.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb za účelem sledování a analýzy používání našich služeb, abychom vás mohli kontaktovat.
 • Pro převod vlastnictví podniku: vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během vyjednání o takových převodech.
 • S přidruženými společnostmi: vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi. V takovém případě od nich budeme vyžadovat, aby se řídily těmito zásadami ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří naše mateřská společnost a jakékoli jiné dceřiné společnosti, společníci společného podniku nebo jiné firmy, které kontrolujeme nebo které jsou pod společnou kontrolou s námi.
 • S obchodními partnery: vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery za účelem nabídnutí určitých produktů, služeb nebo promo akce.
 • S ostatními uživateli: když poskytnete své osobní informace ostatním uživatelům nebo se jiným způsobem zapojíte do komunikace ve veřejných sekcích, mohou tyto údaje vidět všichni uživatelé a mohou být veřejně šířeny dál.
 • S vaším souhlasem: na základě vašeho souhlasu můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje pro jakýkoli jiný účel.

Doba uchování osobních údajů

Společnost bude vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje si ponecháme a použijeme v rozsahu nezbytně nutném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud nám povinnost vaše osobní údaje uchovat ukládá zákon), řešení sporů a vymáhání plnění našich právních dohod a zásad.

Společnost bude uchovávat také údaje o používání, a to pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obvykle uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo k vylepšení funkčnosti našich webových stránek, nebo pokud nám povinnost tyto údaje uchovat po delší dobu ukládá zákon.


Předání vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a v jiných lokalitách, kde působí strany podílející se na zpracování. To znamená, že tyto údaje mohou být převedeny do – a udržovány na – počítačích umístěných mimo vaši státní, provinční, krajskou nebo jinou vládní jurisdikci, kde se mohou zákony upravující ochranu údajů lišit od těch, které jsou platné ve vaší jurisdikci.

Vyjádřením souhlasu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje poskytnutí takových údajů, udělujete souhlas s tímto převodem.

Společnost přijme veškerá opatření, která jsou přiměřeně nezbytná k zajištění toho, že s vašimi osobními údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému předání vašich osobních údajů organizaci nebo za hranice, pokud tam není zaveden odpovídající systém kontroly, včetně zabezpečení vašich osobních údajů a dalších informací.


Zpřístupnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud je společnost předmětem fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, může dojít k předání vašich osobních údajů. Před předáním vašich osobních údajů a poté, co se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, vás budeme informovat.

Vymáhání práva

Za určitých okolností můžeme být požádáni o zpřístupnění vašich osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. soud nebo státní úřad).

Jiné právní požadavky

Společnost může zpřístupnit vaše osobní údaje v dobré víře, že takový postup je nezbytně nutný pro to, abychom:

 • dodrželi zákonnou povinnost,
 • chránili a bránili práva nebo majetek společnosti;
 • předešli možným protiprávním jednáním v souvislosti s webovými stránkami nebo abychom je prošetřili,
 • ochránili osobní bezpečnost uživatelů webových stránek nebo veřejnosti,
 • se ochránili před právní odpovědností.


Zabezpečení vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale vezměte prosím v úvahu, že žádný způsob přenosu údajů přes internet nebo způsob elektronického ukládání není na 100 % bezpečný. Usilujeme o použití komerčně přijatelných prostředků k ochraně vašich osobních údajů, ale nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.


Ochrana osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny osobám mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobně identifikovatelné údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás prosím. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od osob mladších 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich údajů souhlas a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme si vyžádat souhlas vašeho rodiče předtím, než tyto údaje shromáždíme a použijeme.


Odkazy na další weby

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které my neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky provozovanou třetí stranou. Doporučujeme vám pečlivě si přečíst zásady ochrany osobních údajů všech stránek, které navštívíte.

Nad takovými stránkami nemáme kontrolu a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsahy, zásady ochrany osobních údajů ani za prakticky stránek nebo služeb třetích stran.


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat. O změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Než změna nabude účinnosti, budeme vás o ní informovat prostřednictvím e-mailu a/nebo viditelného upozornění na našich webových stránkách a také upravíme datum poslední aktualizace, které je uvedeno na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat, zda tyto zásady ochrany osobních údajů nebyly aktualizovány. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů nabývají platnosti okamžikem zveřejnění na této stránce.


Kontaktujte nás

S případnými dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat:

By email: inquire@argentek.org

Web: https://argentek.org/contact

Telefon: +1 718 3076-648