Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2022 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania udostępnianych przez Ciebie danych podczas korzystania z Usługi, a także zawiera informacje o Twoim prawie do prywatności oraz o jego ochronie prawnej.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do świadczenia i ulepszania naszej Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.


INTERPRETACJA l DEFINICJE

Interpretacja

Wyrazy i wyrażenia, które pisane są wielką literą, mają znaczenie określone poniżej. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.

 • Firma (występująca w niniejszej Polityce prywatności jako „Firma”, „My”, „Nas”, „Nam” lub „Nasz”) oznacza Argentek LLC z siedzibą pod adresem 320 5th Avenue, Wilmington DE 19805, USA.

 • Pliki cookie to małe pliki, które są zapisywane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową. Pliki te zawierają m.in. szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie internetowej.

 • Kraj oznacza: Delaware, Stany Zjednoczone.

 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 • Usługa oznacza Stronę internetową.

 • Dostawca usług oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Takim dostawcą usług są firmy zewnętrzne lub osoby zatrudnione przez Firmę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Usługą lub wspierania Firmy w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.

 • Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, generowane w ramach korzystania z Usługi albo w ramach infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Strona internetowa odnosi się do witryny Argentek, dostępnej pod adresem https://argentek.org

 • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z Usługi, bądź firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu których taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych
Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam danych umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane te mogą obejmować:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, stan, region, kod pocztowy, miejscowość

 • Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu

Dane dotyczące użytkowania są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje jak adres IP Twojego urządzenia, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane przez Ciebie strony naszego Serwisu, data i godzina Twojej wizyty, czas spędzony na naszych stronach, unikalne identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby monitorować aktywność w naszej Usłudze i przechowywać określone informacje. Technologie śledzenia, z których korzystamy, obejmują obrazy typu beacon, tagi oraz skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Wykorzystywane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Pliki cookie (lub pliki cookie przeglądarki). Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała Cię, kiedy plik cookie jest przesyłany. Należy jednak pamiętać, że jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszej Usługi. Jeżeli Twoja przeglądarka nie jest ustawiona na odrzucanie plików cookie, nasza Usługa może je wykorzystywać.
 • Pliki cookie Flash. Niektóre funkcje naszej Usługi mogą wykorzystywać lokalne obiekty (lub pliki cookie Flash) do zbierania i przechowywania informacji o Twoich preferencjach oraz o Twojej aktywności w ramach naszej Usługi. Pliki cookie Flash nie podlegają tym samym ustawieniom przeglądarki, które są wykorzystywane do plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania plików cookie Flash, przeczytaj „Gdzie mogę zmienić ustawienia wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów współdzielonych?” pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Obrazy typu web beacon. Niektóre sekcje naszej Usługi oraz wysyłane przez nas e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane beaconami (nazywane również przezroczystymi gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które pozwalają Firmie na przykład zliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli e-mail i inne powiązane statystyki stron internetowych (na przykład rejestrując popularność niektórych treści strony internetowej oraz weryfikując integralność systemu i serwera).

Pliki cookie mogą mieć charakter „trwały” lub „sesyjny”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz w tryb offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Dowiedz się więcej na temat plików cookie w artykule na stronie internetowej

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne pliki cookie

  Rodzaj: sesyjne pliki cookie

  Administrator: My

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej oraz do umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobiegają nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Te pliki cookie wykorzystywane są przez Nas do świadczenia żądanych przez Ciebie usług. Bez nich nie byłoby to możliwe.

 • Polityka plików cookie / Informacja o akceptowaniu plików cookie

  Rodzaj: trwałe pliki cookie

  Administrator: My

  Cel: Te pliki cookie określają, czy użytkownicy wyrazili zgodę na korzystanie z plików cookie na Stronie internetowej.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Rodzaj: trwałe pliki cookie

  Administrator: My

  Cel: Te pliki cookie pozwalają Nam zapamiętać wybory dokonywane przez Ciebie podczas korzystania ze Strony internetowej, takie jak dane logowania lub preferencje językowe. Celem tych plików cookie jest umożliwienie Ci odwiedzania naszej Strony internetowej w sposób bardziej spersonalizowany, bez konieczności każdorazowego ponownego wprowadzania swoich preferencji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, z których korzystamy, a także Twoich wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub rozdział „Pliki cookie” naszej Polityki prywatności.


Sposób wykorzystywania Twoich Danych osobowych

Firma może wykorzystywać Twoje Dane osobowe do następujących celów:

 • W celu świadczenia i utrzymywania ciągłości naszej Usługi, w tym monitorowania sposobu korzystania z naszej Usługi.

 • W celu zarządzania Twoim Kontem: do zarządzania Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane osobowe mogą zapewnić Ci możliwość korzystania z różnych funkcjonalności Usługi dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

 • W celu realizacji umowy: przygotowania, zapewnienia zgodności i wykonania umowy sprzedaży produktów, towarów lub usług, które zostały przez Ciebie zakupione, lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z Nami za pośrednictwem Usługi.

 • W celu skontaktowania się z Tobą: aby kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjonalnościami, produktami lub zamówionymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, o ile są one uzasadnione i niezbędne do ich wdrożenia.

 • W celu dostarczania Ci wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, i które są podobne do tych, które zostały już przez Ciebie zakupione, lub które Cię interesowały, chyba że nie otrzymaliśmy od Ciebie zgody na otrzymywanie takich informacji.

 • W celu zarządzania Twoimi żądaniami: aby rozpatrywać i zarządzać Twoimi żądaniami kierowanymi do Nas.

 • W celu transferów biznesowych: możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej formy sprzedaży lub przeniesienia części lub wszystkich naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w ramach którego wśród przenoszonych aktywów znajdują się przechowywane przez nas Dane osobowe dotyczące użytkowników naszej Usługi.

 • W innych celach: możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, serwisu, marketingu i Twoich wrażeń jako użytkownika.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach i następującym podmiotom:

 • Dostawcom usług: możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z fuzją lub w trakcie negocjacji fuzji, w przypadku sprzedaży aktywów Firmy, finansowania lub nabycia całości lub części naszej Firmy przez inną firmę.
 • Podmiotom stowarzyszonym: możemy udostępniać Twoje informacje naszym Podmiotom stowarzyszonym, przy czym w takim przypadku będziemy wymagać od tych Podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują Naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które wspólnie z Nami są pod kontrolą innej firmy.
 • Partnerom biznesowym: możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Innym użytkownikom: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w miejscach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą: możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Twoich Danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje Dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład w przypadku gdy jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania postanowień naszych umów prawnych oraz regulaminów.

Firma będzie również przechowywać Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.


Przekazywanie Twoich Danych osobowych

Twoje dane, w tym Dane osobowe, są przetwarzane w siedzibach operacyjnych Firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie danych. Oznacza to, że te dane mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoją jednostką administracyjną, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Wyrażenie przez Ciebie zgody na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przekazanie przez Ciebie Twoich danych oznacza zgodę na takie przekazywanie danych.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane żadnych organizacjom lub państwom, chyba że istnieją tam odpowiednie narzędzia kontroli, w tym mające na celu bezpieczeństwo Twoich danych i innych informacji osobowych.


Ujawnianie Twoich Danych osobowych

Transakcje biznesowe

Twoje Dane Osobowe mogą również zostać przekazane w przypadku gdy Firma uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów. Zanim Dane osobowe zostaną przekazane innemu podmiotowi i będą podlegać innej Polityce prywatności, otrzymasz od Nas powiadomienie.

Egzekwowanie prawa

W określonych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub uzasadnionego żądania organów władzy publicznej (np. sądu lub instytucji państwowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu:

 • Przestrzegania zobowiązania prawnego
 • Ochrony praw lub własności Firmy
 • Zapobieżenia możliwemu działaniu bezprawnemu związanemu ze świadczeniem Usługi lub prowadzenia dochodzenia w przedmiocie takiego działania
 • Ochrony osobistego bezpieczeństwa Użytkowników Usługi lub innych osób
 • Ochrony przed odpowiedzialnością prawną


Bezpieczeństwo Twoich Danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych osobowych jest dla Nas ważne. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda transmisji za pośrednictwem Internetu ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Pomimo podjętych przez Nas starań w zakresie korzystania z powszechnie przyjętych środków mających na celu ochronę Twoich Danych osobowych, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa udostępnianych nam informacji.


Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13. roku życia. Firma w sposób świadomy nie zbiera od osób poniżej 13. roku życia danych umożliwiających ich identyfikację. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało Nam dane osobowe, skontaktuj się z Nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od osób poniżej 13. roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

W przypadku gdy do przetwarzania Twoich Danych osobowych wymagana jest Twoja zgoda, a przepisy prawa obowiązujące w Twoim kraju wymagają zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych danych.


Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych witryn internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link innej firmy, nastąpi przekierowanie do witryny należącej do tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej przez Ciebie witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn należących do podmiotów zewnętrznych lub oferowanych przez nich usług.


Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty e-mail lub wyraźnego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” znajdującą się w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują od momentu ich opublikowania na tej stronie.


Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt przez:

By email: inquire@argentek.org

Stronę internetową: https://argentek.org/contact

Telefon: 7183076648